Archive TC Issued

TC Issued
Sr.No. T.C. No. Admission No. Class Name Father Name Mother Name Date of Birth Remarks Details/Download Publish Date
1 281372 5442 I A SHREYAS RAKESH EKBOTE RAKESH DIGAMBAR EKBOTE PRADNYA RAKESH EKBOTE 23/11/2020 21/11/2020
2 281371 4802 IV A PRATEEK NAIK K KRISHNA NAIK K SWATHI 07/02/2012 14/10/2020
3 281370 4840 IV B JATIN BHAIYA MANISHBHAI RAMNARAYAN SANGEETA MANISHBHAI 22/05/2011 03/10/2020
4 281364 4365 VII ADYASHA DAS SANDHYA RANI DAS DILIP KUMAR DAS 27/05/2008 08/09/2020
5 281347 5305 X ANIRUDH GUPTA AMIT GUPTA MEENU GUPTA 15/08/2004 20/08/2020
6 3753 3753 XI A JUI MANGESH NIRANTAR MANGESH SURESH NIRANTAR ARTI 03/06/2004 31/08/2020
7 281349 4444 XI B NANDANA KRISHNA RAJ KRISHNA RAJ P R DHANNYA R 12/06/2004 25/08/2020
8 281348 5164 XI A SAKSHI RAJARAM DANGE RAJARAM DANGE SUNITA DANGE 09/05/2004 24/08/2020
9 281346 4848 IV SWARANJALI KIRAN ITHAPE KIRAN A ITHAPE PRATIBHA ITHABE 16/04/2011 18/08/2020
10 281343 5211 II RAYMANN SINGH SURI PARMINDER KAUR BALJEET SINGH SURI 21/11/2013 10/08/2020
11 281341 5137 VI PRATYUSH PALLAV PANKAJ PALLAV KIRAN KUMARI 14/07/2009 10/08/2020
12 281337 4208 VII V HARINIDHI V PRABHAKARA CHARY V SRILATHA 31/05/2007 06/08/2020
13 281265 5162 VII A UTKARSH VASISHTH MANISH PUJARI SHWETA PUJARI 07/01/2005 16/06/2020
14 281266 5328 II A ATHARV RAHUL SHINDE RAHUL SHYAMKANT SHINDE BHAGYASHREE RAHUL SHINDE 16/10/2012 16/06/2020
15 281268 5193 IV A BHOSALE NIYATI RAMESH BHOSALE RAMESH BHIMA BHOSALE SANGITA RAMESH 08/02/2011 16/06/2020
16 281263 5251 II A GANESH ANIL KORVI ANIL SHRIPAD KORVI REKHA ANIL KORVI 31/05/2013 26/06/2020
17 281270 5273 II A MANPREET SINGH KARANJIT SINGH MANDEEP KAUR 10/06/2013 03/07/2020
18 281272 3612 XII COMMERCE ANUSHKA DILIP KARANJAWANE DILIP SHANKAR KARANJAWANE KARANJIT SINGH 06/07/2003 04/07/2020
19 281272 3612 XII COMMERCE ANUSHKA DILIP KARANJAWANE DILIP SHANKAR KARANJAWANE 06/07/2003 04/07/2020
20 281271 4107 XII SCI DIYA RAJESH PADALWAR RAJESH PADALWAR SUHASINI PADALWAR 04/01/2004 04/07/2020

Pages